Otros alojamientosCasas completas

Casa Mourelos

Turismo rural de alquiler completo, en la ría de Muros - Noia, Outes - A Coruña (max. 8 pax.)

Finca Sacido

Turismo rural de alquiler completo, en la ría de Muros - Noia, Outes - A Coruña (max. 8 pax.)


Apartamentos en la costa


Cámara de comercio Feder


Do Artesanato continúa co traballo desenvolvido nos últimos anos coa construcción de Cabanas sen Barreiras. Contará con seis aloxamentos singulares entre as árbores, ecolóxicos e respectuosos có medio ambiente e coa singularidade de estar perfectamente adaptados a colectivos con diferentes discapacidades.

Combina a oferta de actividades de turismo mariñeiro activo vinculadas co litoral, o río e a natureza cun complemento de aloxamentos singulares entre as árbores, ecolóxicos e respectuosos có medio ambiente.

Para levar adiante este proxecto contamos co apoio financeiro da Unión Europea , recibindo axuda do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e da Consellería do Mar.