Reservas

Seleccionar AlojamientoPuedes realizar las reservas a través del teléfono, correo electrónico o desde nuestra central de reservas.
Reserva telefónica: +34 981 850 903 // +34 981 851 009
Reserva a través del correo electrónico: reservas@doartesanato.comCámara de comercio Feder


Do Artesanato continúa co traballo desenvolvido nos últimos anos coa construcción de Cabanas sen Barreiras. Contará con seis aloxamentos singulares entre as árbores, ecolóxicos e respectuosos có medio ambiente e coa singularidade de estar perfectamente adaptados a colectivos con diferentes discapacidades.

Combina a oferta de actividades de turismo mariñeiro activo vinculadas co litoral, o río e a natureza cun complemento de aloxamentos singulares entre as árbores, ecolóxicos e respectuosos có medio ambiente.

Para levar adiante este proxecto contamos co apoio financeiro da Unión Europea , recibindo axuda do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e da Consellería do Mar.